You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

DLHODOBÝ PRENÁJOM AUTA ALEBO OPERATÍVNY LEASING V ROKU 2022?

Zodpovedanie vašich otázok pri porovnaní s lízingom

Ešte váhate, či si zobrať auto na dlhodobý prenájom alebo na operatívny lízing? Pozreli sme sa do tabuliek a zadefinovali sme si situácie, v ktorých sa jednotlivé služby oplatia viac.

Z nedostatku finančných prostriedkov a aktuálnej neistoty vo Vašu budúcnosť možno zvažujete, že si auto radšej požičiate. Na Slovensku to nie je žiadna novinka a v dnešnej dobe ponuky prenájmu vozidiel cez e-shop vyzerajú naozaj lákavo.

Autá od 25€ za deň pri krátkodobom prenájme, od 170€ za mesiac pri dlhodobom alebo za 180€ mesačne pri operatívnom lízingu? Ukážeme vám reálne náklady na obidva spôsoby financovania.

DLHODOBÝ PRENÁJOM AUTA ALEBO OPERATÍVNY LEASING V ROKU 2022?

Ako funguje dlhodobý prenájom auta

Dlhodobý prenájom auta je obľúbený najmä vďaka svojej flexibilite a voľnosti, ktorú dáva zákazníkovi. Veľa ľudí využije dlhodobý prenájom napríklad aj ako službu na preklenutie obdobia počas čakania na dodanie nového vozidla.

Čo sa týka služieb dlhodobého prenájmu, v cene mesačného nájomného máte zahrnuté  všetky poplatky, dane, diaľničnú známku, prezúvanie pneumatík, servis či poistenie.

Tento typ prenájmu je vhodný pre fyzické osoby, SZČO, ale aj veľké spoločnosti hlavne vďaka ušetreniu času potrebnému k vybaveniu všetkých náležitostí pri obstaraní vozidla či následného predaja.

Pri dlhodobom prenájme platíte rovnakú výšku nájomného počas celého trvania nájomnej zmluvy. Autopožičovne ponúkajú rôzny časový horizont prenájmu vozidla, Za dlhodobý prenájom sa považuje prenájom od 1 mesiaca až do kontraktov na 12 či 24 mesiacov

Čo sa týka zodpovednosti za auto, pri oboch spôsoboch obstarania vozidla ste ako nájomca za vozidlo plne zodpovední vy. V prípade dopravnej nehody však havarijné poistenie slúži na to, aby ste boli zaťažení len výškou spoluúčasti, zvyšok nákladov hradí poisťovňa.

Čo ak mi bude končiť dlhodobý prenájom?

Pri uplynutí doby trvania nájomnej zmluvy si môžete predĺžiť dĺžku prenájmu alebo, ak to prenajímateľ umožní, rovno vozidlo odkúpiť za zostatkovú cenu vrátane príslušenstva.

Keď sme pri odovzdaní auta, nesmiete zabudnúť na jedno dôležité pravidlo  - vozidlo odovzdávate vždy s takým objemom nádrže s akým ste ho dostali. Bližšie sa na porovnanie pozrieme v sekcii porovnania cien a zistíme, ktorý spôsob obstarania vozidla vychádza lepšie.

Ako funguje operatívny lízing

 V prípade využívania operatívneho leasingu rovnako nie ste vlastníkom vozidla ani počas viazanosti zmluvy, ani na jej konci. Tak isto však máte možnosť na konci zmluvy vozidlo odkúpiť za dohodnutú a trhovú zostatkovú hodnotu. Cena leasingu sa na začiatku vypočíta na základe počtu najazdených kilometrov, ktoré si zvolíte, vstupných cien a nákladových položiek, zostatkovej hodnoty vozidla a doby, na ktorú je nájomná zmluva uzatvorená. Po skončení zmluvy auto vraciate leasingovej spoločnosti ako pri dlhodobom nájme. Ide však o nepomerne dlhšiu viazanosť ako pri prenájme. Zväčša sa operatívny leasing uzatvára na 48, prípadne 60 mesiacov. Operatívny leasing je navyše dostupný iba pre právnické subjekty, t.j. subjekty, ktoré majú IČO.

V operatívnom leasingu rovnako platíte počas celej doby viazanosti pevne stanovenú sumu.

Na čo si treba dávať pozor?

Pred uzavretím obchodu si leasingová spoločnosť preveruje bonitu každého jedného právnického subjektu pre nastavenie depozitu, respektíve peňažnej zábezpeky, ktorá býva nevyhnutná na uzavretie obchodu. Vychádza pritom z dostupných finančných zdrojov a ukazovateľov o danom subjekte, ako sú napríklad aktíva, majetok, vlastné imanie, hospodárske výsledky, etc. Na základe týchto parametrov na záver určí aká výška zábezpeky je nevyhnutná na uzavretie obchodu a objednanie vozidla.

Porovnanie cien: Koľko budem reálne platiť?

Predstavme si to na príklade automobilu Hyundai Kona. Leasingová spoločnosť aplikuje zľavu v priemernej výške 10% na vozidlo v hodnote napr. 24.000€. Obstarávacia cena vozidla je 21.600€.

Pri prenájme vozidla môžete ťažiť z výhodnejších podmienok požičovne na kúpu vozidla, tá má o cca 20% nižšiu cenu, t. j. v priemere 19.200 €. Po spočítaní mesačných nákladov na poistenie, servis, pneumatiky a dane sa dostaneme na sumu154€/mesiac.

Vzhľadom na výšku zľavy, z ktorej ťaží autopožičovňa, a rovnako tak predajnej sily pri kratšej držbe vozidla, Vás celkový mesačný náklad vyjde na sumu približne 179€. Okrem toho je nevyhnutné, aby ste sa zaviazali na dlhšiu dobu leasingu, pri tomto výpočte to boli 3 roky. 

 

...Rýchla odpoveď na vašu otázku

Ak sa teda rozhodujete medzi dlhodobým prenájmom vozidla a operatívnom leasingom, najprv si zodpovedajte otázky:

  1. Kedy auto potrebujem?
  2. Na ako dlho vozidlo potrebujem?
  3. Aké vozidlo potrebujem?
  4. Aký mám budget na obstaranie vozidla?

V prípade, že hľadáte vozidlo ihneď, hľadáte flexibilitu a nepotrebujete auto presne nakonfigurované v konfigurátore, ktoré bude podľa Vašich predstáv a budete naňho čakať 6 – 9 mesiacov, ale viete sa prispôsobiť trhu a radám prenajímateľa, dlhodobý prenájom je tou správnou voľbou pre Vás. Služby zahrnuté v oboch spôsoboch obstarania sú úplne identické, v prípade dlhodobého prenájmu máte možnosť oveľa častejšie jazdiť nové vozidlo bez starostí.

V prípade, ak premýšľate nad výberom vozidla pre dlhodobý prenájom, pozrite si ponuku nášho vozového parku tu.