You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

EMISIE NEBERIEME NA ĽAHKÚ VÁHU

Tlačová správa

Spoločnosť United Rental Group,s.r.o. pôsobiaca pod medzinárodnou značkou Payless Car Rental je prevádzkovateľom prenájmov osobných a úžitkových vozidiel na Slovensku, ktorej flotila v roku 2019 prekročila 300 vozidiel. Má ambíciu byť nie len popredným prevádzkovateľom služieb individuálnej prepravy služieb a tovarov, ale snaží sa aj o nastavenie nových ekologických trendov v osobnej doprave.

Nase vozidla splnaju najprisnejsie emisne normy

Emisie CO2 by sme nemali brať na ľahkú váhu. Podieľajú sa na množstve problémov, ktoré okolo seba máme. Či už zdravotných alebo ekologických. Napriek tomu, že veľa podnikateľov v odvetviach súvisiacich s dopravou emisie ako hrozbu nevníma alebo nie sú ochotní prijať svoju mieru zodpovednosti, my na to myslíme a podnikáme v otázke ekologickej zodpovednosti kroky, ktoré v dlhodobom rozsahu pomôžu znížiť dopad ľudskej činnosti na životné prostredie.

Našim cieľom je postupne znižovať emisie podľa nariadení a pravidiel Európskej únie a to bez ohľadu na fakt, že v platnej legislatíve slovenska, takéto pravidlá aktuálne neexistujú. Chceme byť lídrom nie len v technologických, ale aj environmentálnych inováciách.

Záleží nám na krajine v ktorej žijeme a pracujeme. Svoj postoj a filozofiu sa snažíme pretaviť v maximálnej miere aj do nášho podnikania, častokrát aj za cenu vyšších nákladov.


V roku 2019 dosahovali priemerné emisie flotily spoločnosti  hodnotu 120 g/km CO2 čo je v segmente autopožičovní menej takmer o 15% a v porovnaní s flotilami prevádzkovateľov taxi služieb až o 19%.

Cieľ na rok 2021 je dosiahnuť priemernú úroveň emisií na hodnote 105 g/km CO2 a v roku 2022 dosiahnuť predpísaný európsky cieľ v podobe 95 g/km CO2.

„Veríme, že tento krok, ako menej zaťažovať emisiami krajinu, budú vnímať zákazníci ako novátorský a naše nízkoemisné vozidlá budú u zákazníkov o to viac žiadanejšie -  vďaka svojej podstate i atraktívnejšie,“ hovorí Vladimír Orth, CEO spoločnosti Payless Car Rental.