You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Sme služba, služba prenájmu vozidiel s názvom Payless GIGARent. Prenájom auta dostupný pre každého. Auto si môžeš prenajať na 6, 12 alebo 18 mesiacov a v cene máš zahrnuté všetky služby na jeho prevádzku. Prenájom skončí, auto vrátiš a je to vybavené. A ideálne ak si od nás vezmeš rovno ďalšie.

Pri každom aute v ponuke nájdeš nezáväzný formulár. Vyplň ho a my ťa budeme kontaktovať čo najskôr, alebo nás môžeš kontaktovať na emailových adresách či telefónnych číslach, ktoré nájdeš na webe v sekcii "Kontakt".

Payless Car GIGARent je dostupný naozaj pre každého. Pre fyzické osoby, SZČO aj firmy, či už jedno-osobové spoločnosti, novozaložené spoločnosti alebo spoločnosti pôsobiace niekoľko rokov na trhu.

Ak si súkromná osoba s rodným číslom, po akceptovaní ponuky nám pošli sken alebo fotografiu občianskeho a vodičského preukazu z oboch strán + fotografiu výpisu z registra trestov - ten si vybavíš na pošte. Ak máš záujem o prenájom ako fyzická osoba mal by si mať aspoň 21 rokov. V prípade SZČO nám pošli IČO, sken / fotografiu občianskeho a vodičského preukazu (obojstranne). Pri právnickej osobe nám nemusíš posielať žiadne doklady či dokumenty, všetky údaje si totiž vieme dohľadať na dostupných webových databázach, univerzálnych či centrálnych registroch podľa IČO.

Do formulára uveď čo najviac informácií - meno nájomcu, adresu, email a telefónne číslo. Ak máš IČO doplň aj IČO, DIČ / IČ DPH a adresu subjektu. Po schválení dostaneš cenovú ponuku z obchodného oddelenia. Ak ti bude vyhovovať, obdržíš aj záväznú objednávku a zálohovú faktúru na úhradu depozitu, v prípade, ak ho bude potrebné uhradiť. Po podpise objednávky bude pre teba vozidlo pripravené alebo objednané do výroby podľa jeho aktuálnej dostupnosti. Keď ti vozidlo dodáme a odovzdáme, začína viazanosť zmluvy.

Systém ťa vždy s dostatočným predstihom upozorní automatickou notifikáciou o blížiacom sa ukončení zmluvy a taktiež ti ponúkne pokračovanie v spolupráci na ďalšie obdobie. Pre bližšie informácie, s ktorým vozidlom je možné zmluvu predĺžiť, prípadne ju obnoviť s iným modelom, sa prosím obráť priamo na nás.

Všeobecné otázky

Prenájom

Jazdiť môžeš začať do 24 hodín. Dostupnosť áut v ponuke je pri každom aute iná. Preto je nevyhnutné, aby si si sledoval dostupnosť jednotlivých áut priamo na našom webe, v cenovej ponuke, prípadne sa informuj u nás. Niektoré vozidlá máme dostupné skladom ihneď, niektoré v našej flotile do pár pracovných dní, niektoré do mesiaca či dvoch a niektoré nové vozidlá je potrebné zadať do výroby a čakať aj približne 3 mesiace. Vždy ti však vieme zabezpečiť dočasné vozidlo z flotily našej požičovne, v podstate ihneď po podpise objednávky, aby sme zabezpečili tvoju okamžitú mobilitu.

Tvoj prenájom sa začína dňom prevzatia objednaného vozidla. Ako Nájomca si povinný do 5 dní od našej výzvy vozidlo prevziať. V opačnom prípade ti po uplynutí tejto lehoty začne doba nájmu plynúť automaticky.

Auto si môžeš prenajať na tak dlho, ako uznáš za vhodné a podľa toho akú viazanosť ti my ponúkame. Viazanosť, ktorú si však zvolíš je záväzná a fixná. V prípade, že vozidlo odovzdáš skôr, alebo ti bude z dôvodu porušenia zmluvy odobrané, budeš musieť znášať sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.

Nemusíš. Aby si sa ale vyhol poplatku za nadlimitné kilometre, predplatený nájazd musíš dodržať vždy na jednom vozidle počas celej doby užívania. To znamená, že ak si počas viazanosti užíval iba jedno vozidlo, stačí aby si dodržal predplatený nájazd za celé obdobie viazanosti dokopy. Ak sa ti počas viazanosti zmluvy vozidlo vymení, na čo ťa vopred upozorníme, je potrebné, aby si dodržal limit kilometrov na jednotlivých vozidlách počas obdobia ich užívania, aby si sa vyhol účtovaniu nadlimitných kilometrov.

Prenájom

Služba

Ak máš akúkoľvek otázku, radšej sa opýtaj vždy najskôr nás, ako prenajímateľa. My ťa vždy nasmerujeme. Počas prenájmu je potrebné aby si myslel maximálne na prezutie, na ktoré ťa taktiež sezónne upozorníme, na pravidelný servis, na ktorý ťa upozorní samotné auto, no a v prípade poškodenia vozidla či nehody je potrebné, aby si nás bezodkladne upozornil - kontaktoval. My ti už poskytneme maximálnu súčinnosť.

Všetko okrem pohonných hmôt, presvedč sa sám:
· Nájazd kilometrov
· KASKO A PZP
· DZ platná pre SR
· Pneumatiky, prezúvanie a ich uskladnenie
· Registračné poplatky
· Daň z MV
· Asistenčka
· Odhlásenie auta
· Pravidelná servisná prehliadka

Vo svojej réžii riešiš iba pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny ako voda do ostrekovačov, adBlue, či olej, v prípade, že sa minie. V cene nájmu nemáš zahrnutý jednorazový poplatok za presun pneumatík v rámci celého Slovenska, čo ti ako službu vieme v prípade záujmu zabezpečiť.

Právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia, ich členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady či zamestnanci môžu vozidlo využívať v súvislosti s predmetom podnikania. V prípade súkromných osôb môžu vozidlo využívať aj blízke osoby, avšak po ich schválení nami a uhradení jednorazové poplatku za ďalšieho vodiča.

Môžeš jazdiť v rámci EÚ. Výnimku tvorí zákaz vstupu do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (okrem Chorvátska), Rusko, Ukrajina a Rumunsko.

Služba

Fakturácia a financie

Áno, avšak u nás neplatíš zálohu vo výške percentuálnej hodnoty z obstarávacej ceny auta. Naše oddelenie zistí a vyhodnotí finančnú bonitu, na základe ktorej určí či a v akej výške je potrebné zložiť depozit, ktorý je potrebný na dodanie vozidla na prenájom. Tento depozit je vratný po ukončení a vrátení prenajatého vozidla.

Maximálna výška je 5 násobok mesačného nájomného. Ojedinele sa môže stať aj to, že v prípade zlej či nedostatočnej bonity je subjekt zamietnutý úplne. Všetko záleží na samotných číslach.

Platíš pri podpise objednávky. Po úhrade depozitu sa vozidlo pripraví na tvoj prenájom, respektíve objedná do výroby. Bude ti vystavená zálohová faktúra a počas celej doby je záloha vedená na zálohovej faktúre. Nevystavuje sa k nej avšak ostrý doklad.

Úhradu za službu Payless Giga Rent musíš zrealizovať každý mesiac podľa splátkového kalendára. Nahrádza formu fakturácie a predstavuje rozpis mesačného nájomného na celé obdobie prenájmu vopred. Nájomné uhrádzaš vždy vopred za daný mesiac, pričom splátka nám musí byť pripísaná na účet vždy druhý deň v mesiaci, v ktorom ti službu dodáme.

Fakturácia a financie

Nehoda a servis

Pozri opäť časť "O službe". Ak sa jedná o poruchu vozidla spôsobenú výrobnou vadou, volaj asistenčnú službu konkrétnej automobilky, od ktorej máš auto. V prípade, že sa jedná o poistnú udalosť zavinenú tebou, iným účastníkom cestnej premávky alebo cestnými podmienkami, volaj asistenčku poisťovne Allianz. Asistenčné služby ti poskytnú maximálnu súčinnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni. V pracovných dňoch je potrebné, aby si bezodkladne kontaktoval aj nás emailom / telefonicky a riadil sa ďalej našimi pokynmi. V prípade sviatku je nás potrebné kontaktovať najbližší pracovný deň.

Taktiež nájdeš všetky informácie v sekcii "O službe". Vždy je potrebné nás okamžite informovať a riadiť sa našimi pokynmi. V prípade ďalšieho účastníka je nevyhnutné, aby si vypísal nehodový protokol a musí byť podpísaný oboma zúčastnenými stranami. Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni.

Za poplatok poskytujeme službu náhradného vozidla, avšak asistenčné služby výrobcov či poisťovne slúžia na zabezpečenie náhradného vozidla zdarma na určitý počet dní v závislosti od jednotlivých prípadov. Asistenčná služba poisťovne Allianz ti poskytne náhradné vozidlo v prípade nehody na 3 dni bezplatne. V prípade, že si nebol vinníkom dopravnej nehody, na zvyšný počet dní dostaneš náhradné vozidlo z flotily našej požičovne, pričom náhradu nákladov na prenájom budeme požadovať z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. Asistenčné služby výrobcov poskytujú náhradné vozidlo v prípade poruchy či nepojazdnosti vozidla na 3 a viac dní v závislosti od závažnosti závady na vozidle.

Nehoda a servis

Poistenie

Áno, súčasťou služieb zahrnutých v prenájme sú povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie. V prípade, že bola škoda na tvojom vozidle spôsobená treťou stranou, je táto škoda krytá z PZP tretej strany. Spoluúčasť tým pádom neplatíš. V prípade tebou zavinenej škody, bez cudzieho zavinenia, prípadne ak je vinník neznámy, je takáto škoda krytá našim havarijným poistením a uplatňuje sa tak spoluúčasť, ktorú si povinný uhradiť.

V prípade totálnej škody je potrebné, aby si postupoval rovnako ako pri čiastočnej škode, je nevyhnutné ju nahlásiť do poisťovne ako aj nám. V prípade potvrdenia totálnej škody poisťovňou zmluva predčasne končí, nakoľko predmet nájmu zaniká.

V prípade krádeže vozidla je nevyhnutné, aby si bezodkladne kontaktoval a privolal políciu a kontaktoval nás ako prenajímateľa vozidla. Pokým polícia nevydá rozhodnutie o ukončení vyšetrovania so záverom, že predmet zmluvy bol odcudzený, je potrebné aby si uhrádzal mesačné nájomné. To ti následne po rozhodnutí bude vrátené a zmluva bude predčasne ukončená k dátumu odcudzenia vozidla.

Poistenie

Ponuka vozidiel

Snažíme sa, aby všetky vozidlá boli vybavené nadštandardne kvôli spokojnosti nášho zákazníka. Prvky výbavy, motorizáciu či typ prevodovky a ostatné detaily nájdeš priamo v našej ponuke.

V Payless GigaRent ti nezakazujeme prevoz domácich miláčikov, avšak ak máš záujem naše služby týmto spôsobom využívať, prosím dbaj na zvýšenú pozornosť pred vrátením vozidla, aby si sa tak sa vyhol poplatkom za čistenie a poplatkom za poškodenie interiéru, ktoré nie sú kryté havarijným poistením.

Ponuka vozidiel