You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Sme služba, služba prenájmu vozidiel s názvom Payless GIGARent. Prenájom auta dostupný úplne pre každého. Auto si môžete prenajať na 6, 12 alebo 18 mesiacov a v cene máte zahrnuté všetky služby na jeho prevádzku. Keď prenájom skončí, auto vrátite a  ideálne ak si od nás rovno vezmete ďalšie :)

Pri každom aute v ponuke nájdete nezáväzný formulár. Vyplňte ho a my Vás budeme kontaktovať čo najskôr, alebo nás môžete kontaktovať na emailových adresách či telefónnych číslach, ktoré nájdete na webe v sekcii "Kontakt".

Payless Car GIGARent je dostupný naozaj pre každého. Pre fyzické osoby, SZČO aj firmy, či už jedno-osobové spoločnosti, novozaložené spoločnosti alebo spoločnosti pôsobiace niekoľko rokov na trhu.

Ak ste súkromná osoba s rodným číslom, po akceptovaní ponuky nám pošlite sken alebo fotografiu občianskeho a vodičského preukazu z oboch strán + fotografiu výpisu z registra trestov - ten si vybavíte na pošte. Ak máte záujem o prenájom ako fyzická osoba mali by ste mať aspoň 21 rokov. V prípade SZČO nám pošlite IČO, sken / fotografiu občianskeho a vodičského preukazu (obojstranne). Pri právnickej osobe nám nemusíte posielať žiadne doklady či dokumenty, všetky údaje si totiž vieme dohľadať na dostupných webových databázach, univerzálnych či centrálnych registroch podľa IČO.

Do formulára uveďte čo najviac informácií - meno nájomcu, adresu, email a telefónne číslo. Ak máte IČO doplňte aj IČO, DIČ / IČ DPH a adresu subjektu. Po schválení dostanete cenovú ponuku z obchodného oddelenia. Ak Vám bude vyhovovať, obdržíte aj záväznú objednávku a zálohovú faktúru na úhradu depozitu, v prípade, ak ho bude potrebné uhradiť. Po podpise objednávky bude pre Vás vozidlo pripravené alebo objednané do výroby podľa jeho aktuálnej dostupnosti. Keď Vám vozidlo dodáme a odovzdáme, začína viazanosť zmluvy.

Systém Vás vždy s dostatočným predstihom upozorní automatickou notifikáciou o blížiacom sa ukončení zmluvy a taktiež Vám ponúkne pokračovanie v spolupráci na ďalšie obdobie. Pre bližšie informácie, s ktorým vozidlom je možné zmluvu predĺžiť, prípadne ju obnoviť s iným modelom, sa prosím obráťte priamo na nás.

Všeobecné otázky

Prenájom

Začať jazdiť môžete do 24 hodín. Dostupnosť áut v ponuke je však pri každom aute iná. Preto je nevyhnutné, aby ste si sledovali dostupnosť jednotlivých áut priamo na našom webe v cenovej ponuke, prípadne sa u nás informovali. Niektoré vozidlá máme dostupné skladom ihneď, niektoré v našej flotile do pár pracovných dní, iné do mesiaca či dvoch a niektoré nové vozidlá je potrebné zadať do výroby a čakať aj približne 3 mesiace. Vždy ti však vieme zabezpečiť dočasné vozidlo z flotily našej požičovne, v podstate ihneď po podpise objednávky, aby sme zabezpečili tvoju okamžitú mobilitu.

Váš prenájom sa začína dňom prevzatia objednaného vozidla. Ako Nájomca ste povinný do 5 dní od našej výzvy vozidlo prevziať. V opačnom prípade Vám po uplynutí tejto lehoty začne doba nájmu plynúť automaticky.

Auto si môžete prenajať na tak dlho, ako uznáte za vhodné a podľa toho akú viazanosť Vám ponúkneme. Viazanosť, ktorú si však zvolíte je záväzná a fixná. V prípade, že vozidlo odovzdáte skôr, alebo Vám bude z dôvodu porušenia zmluvy odobrané, budete musieť znášať sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.

Nemusíte. Aby ste sa ale vyhli poplatku za nadlimitné kilometre, predplatený nájazd musíte dodržať vždy na jednom vozidle počas celej doby užívania. To znamená, že ak ste počas viazanosti užívali iba jedno vozidlo, stačí aby ste dodržali predplatený nájazd za celé obdobie viazanosti dokopy. Ak sa Vám počas viazanosti zmluvy vozidlo vymení, na čo Vás vopred upozorníme, je potrebné, aby ste dodržali limit kilometrov na jednotlivých vozidlách počas obdobia ich užívania, aby ste sa vyhli účtovaniu nadlimitných kilometrov.

Prenájom

Služba

Ak máte akúkoľvek otázku, radšej sa opýtajte vždy najskôr nás, ako prenajímateľa. My Vás vždy nasmerujeme. Počas prenájmu je potrebné myslieť maximálne na sezónne sprezutie, na ktoré Vás však taktiež upozorníme, pravidelný servis, na ktorý Vás upozorní samotné auto, no a v prípade poškodenia vozidla či nehody je potrebné, aby ste nás bezodkladne upozornili - kontaktovali. My Vám už poskytneme maximálnu súčinnosť.

Všetko okrem pohonných hmôt, presvedčte sa sami:
· Nájazd kilometrov
· KASKO A PZP
· DZ platná pre SR
· Pneumatiky, prezúvanie a ich uskladnenie
· Registračné poplatky
· Daň z MV
· Asistenčka
· Odhlásenie auta
· Pravidelná servisná prehliadka

Vo svojej réžii riešite iba pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny ako voda do ostrekovačov, adBlue či olej v prípade, že sa minie. V cene nájmu nemáte zahrnutý jednorazový poplatok za presun pneumatík v rámci celého Slovenska, čo Vám ako službu vieme v prípade záujmu zabezpečiť.

Právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia, ich členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady či zamestnanci môžu vozidlo využívať v súvislosti s predmetom podnikania. V prípade súkromných osôb môžu vozidlo využívať aj blízke osoby, avšak po ich schválení nami a uhradení jednorázového poplatku za ďalšieho vodiča.

Môžete jazdiť v rámci EÚ. Výnimku tvorí zákaz vstupu do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (okrem Chorvátska), Rusko, Ukrajina a Rumunsko.

Služba

Fakturácia a financie

Áno, avšak u nás neplatíte zálohu vo výške percentuálnej hodnoty z obstarávacej ceny auta. Naše oddelenie zistí a vyhodnotí finančnú bonitu, na základe ktorej určí či a v akej výške je potrebné zložiť depozit, ktorý je potrebný na dodanie vozidla na prenájom. Tento depozit je vratný po ukončení a vrátení prenajatého vozidla.

Maximálna výška je 5 násobok mesačného nájomného. Ojedinele sa môže stať aj to, že v prípade zlej či nedostatočnej bonity je subjekt zamietnutý úplne. Všetko záleží na samotných číslach.

Platíte pri podpise objednávky. Po úhrade depozitu sa vozidlo pripraví na Váš prenájom, prípadne objedná do výroby. Bude Vám vystavená zálohová faktúra a počas celej doby je záloha vedená na zálohovej faktúre. Nevystavuje sa k nej avšak ostrý doklad.

Úhradu za službu Payless Giga Rent musíte zrealizovať každý mesiac podľa splátkového kalendára. Nahrádza formu fakturácie a predstavuje rozpis mesačného nájomného na celé obdobie prenájmu vopred. Nájomné uhrádzate vždy vopred za daný mesiac, pričom splátka nám musí byť pripísaná na účet vždy druhý deň v mesiaci, v ktorom Vám službu dodáme.

Dávajte pozor na prekročenie predplateného limitu kilometrov. Okrem toho, Vám môže byť vyúčtovaný administratívny poplatok v prípade vyžiadania potvrdenia pre úrady, v prípade riešenia pokuty udelenej policajným zborom, za porušenie zmluvy - prípadne VOP a ďalšie úkony nad rámec zmluvy. Zoznam všetkých poplatkov, ktoré by Vám mohli byť účtované nájdete na našom webe v sekcii „Poplatky“.

Fakturácia a financie

Nehoda a servis

Pozrite opäť časť "O službe". Ak sa jedná o poruchu vozidla spôsobenú výrobnou vadou, volajte asistenčnú službu konkrétnej automobilky, od ktorej máte auto. V prípade, že sa jedná o poistnú udalosť zavinenú Vami, iným účastníkom cestnej premávky alebo cestnými podmienkami, volajte asistenčku poisťovne Allianz. Asistenčné služby Vám poskytnú maximálnu súčinnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni. V pracovných dňoch je potrebné, aby ste bezodkladne kontaktoval aj nás emailom / telefonicky a riadili sa ďalej našimi pokynmi. V prípade sviatku je nás potrebné kontaktovať najbližší pracovný deň.

Taktiež nájdete všetky informácie v sekcii "O službe". Vždy je potrebné nás okamžite informovať a riadiť sa našimi pokynmi. V prípade ďalšieho účastníka je nevyhnutné, aby ste vypísali nehodový protokol a musí byť podpísaný oboma zúčastnenými stranami. Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni.

Za poplatok poskytujeme službu náhradného vozidla, avšak asistenčné služby výrobcov či poisťovne slúžia na zabezpečenie náhradného vozidla zdarma na určitý počet dní v závislosti od jednotlivých prípadov. Asistenčná služba poisťovne Allianz Vám poskytne náhradné vozidlo v prípade nehody na 3 dni bezplatne. V prípade, že ste nebol vinníkom dopravnej nehody, na zvyšný počet dní dostanete náhradné vozidlo z flotily našej požičovne, pričom náhradu nákladov na prenájom budeme požadovať z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. Asistenčné služby výrobcov poskytujú náhradné vozidlo v prípade poruchy či nepojazdnosti vozidla na 3 a viac dní v závislosti od závažnosti závady na vozidle.

Nehoda a servis

Poistenie

Áno, súčasťou služieb zahrnutých v prenájme je povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie. V prípade, že bola škoda na Vašom vozidle spôsobená treťou stranou, je táto škoda krytá z PZP tretej strany. Spoluúčasť tým pádom neplatíte. V prípade Vami zavinenej škody, bez cudzieho zavinenia, prípadne ak je vinník neznámy, je takáto škoda krytá našim havarijným poistením a uplatňuje sa tak spoluúčasť, ktorú ste povinný uhradiť.

V prípade totálnej škody je potrebné, aby ste postupoval rovnako ako pri čiastočnej škode, je nevyhnutné ju nahlásiť do poisťovne ako aj nám. V prípade potvrdenia totálnej škody poisťovňou zmluva predčasne končí, nakoľko predmet nájmu zaniká.

V prípade krádeže vozidla je nevyhnutné, aby ste bezodkladne kontaktovali a privolali políciu a kontaktovali nás ako prenajímateľa vozidla. Pokým polícia nevydá rozhodnutie o ukončení vyšetrovania so záverom, že predmet zmluvy bol odcudzený, je potrebné aby ste uhrádzali mesačné nájomné. To Vám následne po rozhodnutí bude vrátené a zmluva bude predčasne ukončená k dátumu odcudzenia vozidla.

Poistenie

Ponuka vozidiel

Snažíme sa, aby všetky vozidlá boli vybavené nadštandardne kvôli spokojnosti nášho zákazníka. Prvky výbavy, motorizáciu či typ prevodovky a ostatné detaily nájdete priamo v našej ponuke.

V Payless GigaRent Vám nezakazujeme prevoz domácich miláčikov, avšak ak máte záujem naše služby týmto spôsobom využívať, prosím dbajte na zvýšenú pozornosť pred vrátením vozidla, aby ste sa tak vyhli poplatkom za čistenie a poplatkom za poškodenie interiéru, ktoré nie sú kryté havarijným poistením.

Ponuka vozidiel