You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

Asistencia

S PAYLESSCAR ste na cestách vždy v bezpečí. 
Neviete komu pri nehode či závade zavolať? Neviete ako pri poškodení vozidla postupovať?
V tomto článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie, ako postupovať v takýchto situáciách.

1. Závady na vozidle a asistencie výrobcu vozidla
V prípade závady na vozidle, ktoré je v záruke je potrebné navštíviť respektíve kontaktovať výhradne autorizovaný servis výrobcu automobilu.
Pokiaľ vozidlo nie je pojazdné, je potrebné kontaktovať konkrétnu asistenčnú službu výrobcu automobilu. 
Telefónne čísla môže nájsť priamo tu: Volkswagen Garancia mobility,  Peugeot Assistance,  Renault Assistance pohotovostná služba Mercedes-Benz,  Toyota EurocareŠkoda AssistanceKIA AssistanceBMW manažment pri porucheNISSAN ASSISTANCE.

2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí
V prípade nehody alebo vzniku poškodenia na vozidle je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi, no predovšetkým príslušnej poisťovni v zmysle platných poistení na prenajatom vozidle.

- Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky, zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z jeho povinného zmluvné poistenia.
- Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poistení vo Vašej réžii.
- Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

V  prípadoch a) a b) je potrebné s druhou zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol, ktorý je nevyhnutné priložiť k nahláseniu poistnej udalosti.

Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@paylesscar.sk.

Poistnú udalosť je možné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) Cez webovú stránku poisťovne na nasledujúcich odkazoch:
 i) Allianz online hlásenie poistnej udalosti
 ii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - havarijne poistenie
 iii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie
b) Telefonicky na čísle +421 2 50 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.
c) alebo osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance.
Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti PAYLESS.
    V prípade poškodenia čelného skla postupujte rovnako ako v bode 2.a). Zmluvný servis oprávnený vykonávať opravu alebo výmenu čelného skla je Hornet Autosklo.

3. Garančná servisná prehliadka vozidla

Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas.
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka.
Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v týchto servisných strediskách:

- Vozidlá značky Peugeot - FINAL CD Peugeot.
- Vozidlá Škoda Superb - Autorizovaný servis Škoda Auto.
- Vozidlá jazdiace v Bratislave a okolí (okrem vyššie spomenutých) - SPIRIT CAR s.r.o..
- Vozidlá jazdiace v zvyšnom území Slovenskej republiky (okrem vyššie spomenutých) - Best Drive alebo Bosch car Service.

4. Prezúvanie vozidiel

Na prezúvanie pneumatík, pokiaľ máte na vozidle sezónne pneumatiky, budete ako každý nájomca upovedomený emailovou formou s pokynmi, ako k prezutiu vozidla pristúpiť.
Vozidlo je možné prezúvať v nasledujúcich servisoch:

1. Bratislava, SPIRIT CAR s.r.o 
2. Bratislava, PNEUSYSTEM
3. Trenčín, PROFITYRES
4. Banská Bystrica, STECH

Vozidlo je možné prezuť okrem vyššie uvedených servisov aj v ktoromkoľvek servise v sieti PNEUSYSTEM,  avšak táto služba je spoplatnená jednorazovým poplatom vo výške 45€ bez DPH.


V prípade akýchkoľvek nejasností pred, počas, či po prenájme neváhajte kontaktovať naše call centrum na tel.č. +421 2 20300099 alebo na info@paylesscar.sk.