You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

Poplatky

Poplatky

Názov Poplatku

Výška poplatku bez DPH

Osobitné povolenie k jazde

20,00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

30,00 €

Poplatok za mladšieho vodiča za prenájom (minimálny vek 25 rokov)

50,00 €

Ďalší vodič za prenájom (platí pre fyzické osoby)

29,00 €

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania

2.50

Dotankovanie po prenájme dočasného vozidla, koeficient tankovania

2.50

Ťažné zariadenie pre osobné / úžitkové vozidlo na prenájom

50,00 € + cena a montáž ťažného zariadenia

Podlaha do úžitkového vozidla (povinný poplatok)

20,00 € mesačne

Výber farby na vozidle

25,00 €

Účasť na pred-obhliadke

50,00 €

Realizácia postúpenia práv zo zmluvy

výška mesačnej splátky

Vystavenie potvrdenia o trvaní zmluvy, platobnej disciplíne, výške záväzkov a pod.

30,00 €

Identifikácia platby zákazníka bez uvedenia variabilného symbolu

10,00 €

Vykonanie úkonu na dopravnom inšpektoráte z dôvodu na strane klienta

25,00 €

Neoznámenie zmeny údajov o klientovi (adresa, meno, hospodárska situácia a iné)

330,00 €

Zaslanie písomnej výzvy poštou

20,00 €

Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu

30,00 €

 

Payless Car si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb.

 

ODHAD VYČÍSLENIA ŠKODY

Vyčíslenie poškodenia

Malého rozsahu - oprava defektu

30,00 €

Malého rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie - lakovanie

200,00 €

Malého rozsahu - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie

100,00 €

Malého rozsahu - prasklina v čelnom skle do 10 mm

33,00 €

Malého rozsahu - poškodenie puklice / kus

20,00 €

Malého rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii

200,00 €

Poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17"

150.00 - 330.00 €

Poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17"

180.00 - 330.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie disku a pneumatiky

330,00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii

330,00 €

Väčšieho rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie

200,00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia, prasknutie dielu

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie čelného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie bočného / zadného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie elektrického kábla

250,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie podlahy úžitkového vozidla

500.00 - 2000.00 €

Väčšieho rozsahu - deliaca stena v úžitkovom vozidle

1000.00 - 1700.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla

330,00 €

Poškodenie nákladného priestoru úžitkového vozidla (blatníky, výplne)

80.00 - 300.00 €

Poškodenie alebo strata EČV

200,00 €

Lakovanie strecha, kapota

200,00 €

Lakovanie spätné zrkadlo, kľučka dverí

100,00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3.333,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a Payless Car si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň uvedené sadzby predstavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétným poškodením / znehodnotením, na ktorú má Payless Car nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

 

 

 

 

INÉ POPLATKY

Výška poplatku bez DPH

Poplatok za potrebu vykonania STK na vozidle v súvislosti s poškodením niektorého z bezpečnostných prvkov vozidla ako zavesenie kolies, deformačné zóny, systém airbagov, riadenie alebo brzdy

150.00 €

Poplatok za úkon na dopravnom inšpektoráte

25,00 €

Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla

200,00 €

Náhrada za stratu zelenej, alebo bielej karty

20,00 €

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla

250,00 € - spoluúčasť

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla

20,00 €

Náhrada za stratu náradia od vozidla

50,00 €

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

40,00 €

Fajčenie vo vozidle

200,00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

100,00 €

Administratívny poplatok - všeobecný úkon

15,00 €

Administratívny poplatok - riešenie pokuty

25,00 €

Odovzdanie vozidla na dohodnutom mieste mimo sídla Prenajímateľa (iba v rámci BA)

30,00 €

Odobranie vozidla od Nájomcu

200,00 €

Dočistenie vozidla (ak je auto možné skontrolovať, ale nie je dostatočne čisté)

60,00 €

Nadmerné znečistenie interiéru vozidla (okrem tepovania)

100,00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla

200,00 €

Tepovanie vozidla

250,00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla

100,00 €

Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla

250.00 € + prípadné dodatočné náklady

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

40,00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

30,00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise

19,00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

40,00 €

Poplatok za odobratie vozidla

450,00 €

Poplatok za prevoz vozidla (do 100 km)

0.25€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (101 - 300 km)

0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (301 - 600 km)

0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (601 km a viac)

0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

300,00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

500,00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

Pokuta za falšovanie merania počítadla kilometrov

1000.00 €

Poplatok za neodovzdanie tzv. veľkého technického preukazu k vozidlu pri obmene za tzv. malý technický preukaz k vozidlu

100.00 €

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy

100.00 €

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

Payless Car si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

Platné od 01.01.2021